Sam en Els zijn 25 jaar lid bij KBKB en zijn terecht gevierd op de algemene vergadering!